کاریکاتوریست ها

کاریکاتور

کاریکاتور زبان بصری ساده ایست که در اثر بزرگنمایی نسبتها و تاکید برروی ویژگیهای چهره بدست می آید و نتیجه این شیوه منجر به ایجاد طنز و خنده بی اختیار مخاطب می گردد، پرواضح است که شباهت کامل در اولویت اول قرار دارد و سپس اغراق که مثل چاشنی طنز به نقاشی افزوده شده و حاصل این دو (شباهت و اغراق ) باعث خنده دار شدن چهره میگردد، حالا ما چرا این روش را انتخاب میکنیم و نمونه های حاضر را به شما پیشنهاد میدهیم؟ چون معتقد هستیم با اغراق شباهت کامل میشود و بدون آن انگار هیچ مزه ای ندارد ،مثل غذای بی نمک، ما سیر می شویم اما چون غذاطعمی نداشته از آن لذتی نبرده ایم و دوماً ما میخواهیم با این روش بگوئیم (بیایید با هم بخندیم نه به هم)

پاستل گچی چیست؟ حتماً با مداد شمعی آشنایی دارید پاستل گچی از نظر ظاهری خیلی شبیه به مداد شمعیست، اما نمونه خشک و گچی آن است !
 مقوای اشتنباخ چیست؟ مقوا اشتنباخ Steinbach نوعی کاغذ ضخیم است که توانایی حفظ شکل بیشتری نسبت به کاغذ عادی دارد.

کم کار یعنی چه؟ یعنی در زمانی کوتاه بدست آمده ، بین یک ربع تا بیست دقیقه
 پُرکار یعنی چه؟ یعنی زمان بیشتری برای کار اختصاص داده شده و حجم پردازی شده، بین یک ساعت ونیم تا دوساعت